Η έκδοση του Flash player που βρίσκεται εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας δεν υποστηρίζεται. Παρακαλώ κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να εγκαταστήσετε την τελευταία έκδοση (Flash Player) Flash Player Download

Requirements

Πρόσφατες Ενημερώσεις

Ενταγμένα Έργα στα ΧΠ του Πράσινου Ταμείου 2014

Εγκεκριμένα Χρηματοδοτικά Προγράμματα Πράσινου Ταμείου 2014

Εγκεκριμένα  Χρηματοδοτικά  προγράμματα

Πράσινου Ταμείου 2014

 Προϋπ/σμός

Υπουργική Απόφαση / Οδηγός Διαχείρισης Προγράμματος / Προσκλήσεις

 

«Προστασία και Αναβάθμιση Δασών 2014»                                                          

 7,5 εκ.ευρώ

 

 

ΥΑ Δάση 2014

 

«Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού 2014»

4 εκ.ευρώ 

 

ΥΑ Πολ.Σχεδ.2014

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων  Α.Π.1

Οδηγός Πολ. Σχεδ. 2014

 

«Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και Πρόληψη / Αντιμετώπιση Θαλάσσιας Ρύπανσης 2014»

 1,6 εκ.ευρώ

 

ΥΑ Γαλ.Ταμ.2014

«Απόκτηση και Διαμόρφωση Ελεύθερων Χώρων και Διατηρητέων Κτιρίων στις Πόλεις 2014»

13,5 εκ.ευρώ 

ΥΑ Κοινόχρηστοι 2014

Οδηγός Κοινόχρηστοι 2014

Πρόσκληση Α.Π 4

«Περιβαλλοντική έρευνα – καινοτομία – επιδεικτικές δράσεις 2014»

 1 εκ.ευρώ

 

ΥΑ Έρευνα 2014

«Αστική Αναζωογόνηση 2012 - 2015 - έτος 2014»

17,15 εκ.ευρώ 

 

ΥΑ Αστ,Αν. 2014

Οδηγός Αστ. Αν. 2014

Πρόσκληση ΑΠ7.1 Αντιμετωπιση αυθαιρεσίας / παρανομίας στο οικιστικό περιβάλλον.

 «Φυσικό Περιβάλλον 2014»

 4,5 εκ.ευρώ

 

ΥΑ Φυσ.Περ. 2014

Πρόσκληση Α.Π.1 Στήριξη  Φ.Π.Δ.Δ

Πρόσκληση ΣΥΓΑΠΕΖ

Οδηγός Φυσικό Περιβάλλον 2014