Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης για την προμήθεια Αναλωσίμων και Υλικών, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης σαράντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ #44.000,00€#, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 35.483,87€,  ΦΠΑ: 8.516,13€), για το έτος 2019, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου LIFE με τίτλο: “Ανάπτυξη και επίδειξη μοντέλων πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)” – “LIFE RE-WEEE”

(Κωδικός έργου: LIFE 14 ENV/GR/000858).

(του άρθρου 117 Ν.4412/16)

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορα

Ο Κωνσταντίνος Θεοδωράκης είναι Οικονομολόγος - μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και Στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας. Είναι κάτοχος του Μεταπτυχιακού τίτλου στο Tourism Management  του Πανεπιστημίου Πειραιά  από το οποίο και αποφοίτησε. Είναι επίσης εισηγητής στο Indipended Studies of Science & Technology (IST) σε πιστοποιημένα σεμινάρια στον τουρισμό και επίσης συνεργαζόμενος εισηγητής του Ινστιτούτου Βιομηχανικής και Επαγγελματικής Επιμόρφωσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών σε οικονομικά θέματα.

Ανακοίνωση Τύπου

O Ιωάννης Μητσόπουλος, Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου LIFE-IP 4 NATURA, είναι Δρ. Δασολόγος, απόφοιτος της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Υπηρετεί στη Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Έχει συμμετάσχει συνολικά σε 24 ερευνητικά προγράμματα και έχει συνεργαστεί ως ερευνητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, και στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Έχει δημοσιεύσει ως μόνος συγγραφέας ή/και συσυγγραφέας 92 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά και συνέδρια. Ως μεταδιδακτορικός ερευνητής έχει επισκεφτεί το Πανεπιστήμιο του Φραϊβούργου στη Γερμανία και το Πανεπιστήμιο της Αριζόνα στις Η.Π.Α., ενώ το μεταδιδακτορικό του έργο έχει βραβευτεί από την Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ..

Ο Χρίστος Βλαχοκώστας είναι Μηχανολόγος Μηχανικός, διδάκτορας σε θέματα Αστικού Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντικής Οικονομίας και Στρατηγικών Αντιρρύπανσης. Η διδακτορική του διατριβή έχει διακριθεί με το βραβείο Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας «ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2009» Έρευνας Επιστήμονα από την περιβαλλοντική οργάνωση ECOCITY. Μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ, ενώ υπήρξε και επισκέπτης Καθηγητής στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας, στο Μεταπτυχιακό “Περιβαλλοντική Διαχείριση και Αειφορία”. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα που αφορούν στην Αειφόρο Ανάπτυξη, στην Κυκλική Οικονομία, στη Διαχείριση Αποβλήτων, στην Παρακολούθηση της περιβαλλοντικής ποιότητας με εξοπλισμό μετρήσεων πεδίου, σε Δείκτες Αστικής Αειφορίας και στην Αέρια Ρύπανση, ενώ έχει πάνω από 100 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια, βιβλία και τεχνικές εκθέσεις σχετικές με τα θέματα Περιβάλλοντος, Ενέργειας& Αειφορίας.

Η Κατερίνα Τούτουζα είναι Αρχιτέκτων Μηχανικός του ΕΜΠ, ενεργειακή επιθεωρήτρια με μεταπτυχιακό στην Αρχιτεκτονική Αποκατάσταση Κτιρίων και Μνημείων από το Heriot Watt University του Εδιμβούργου.  Επίσης είναι πιστοποιημένη μηχανικός για Passive House κτίρια. Συμμετέχει σε συνέδρια με θέματα περιβάλλοντος και είναι μέλος του ΔΣ παγκόσμιας οργάνωσης για τους μύλους (TIMS- The International Molinological Society) που αφορά την καταγραφή και αποκατάσταση μύλων. Μέχρι σήμερα διατηρεί ιδιωτικό αρχιτεκτονικό γραφείο που ασχολείται με μελέτες και κατασκευές κτιρίων, αποκαταστάσεις, μελέτες παθητικών κτιρίων, κλπ

.

Ο Γιάννης Ευμολπίδης είναι Πολεοδόμος με μεταπτυχιακές σπουδές στην πολεοδομία και την ανάπτυξη ακινήτων από το Πανεπιστήμιο Columbia και ειδίκευση στη μητροπολιτική διακυβέρνηση μεγάλων πόλεων από το Πανεπιστήμιο EPFL. Έχει διατελέσει ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Αθηναίων σε θέματα πολεοδομίας και αστικού σχεδιασμού και ήταν υπεύθυνος για την προώθηση και συντονισμό πολεοδομικών παρεμβάσεων ευρείας κλίμακας, καθώς και για στρατηγικές και δράσεις για την αναζωογόνηση του κέντρου μέσω του ΣΟΑΠ. Σε αυτή τη θέση, υποστήριξε τεχνικά την εξασφάλιση χρηματοδοτικών πόρων περίπου €150 εκ. για τη χρηματοδότηση των προβλεπόμενων παρεμβάσεων, ενώ εκπροσωπούσε το Δήμαρχο στο ΔΣ της Ελληνικό ΑΕ (2013-2015). Έχει επίσης εμπειρία στην ανάπτυξη και διαχείριση των ακινήτων στην Ελλάδα και στην Νέα Υόρκη, ως χρηματοοικονομικός αναλυτής και υπεύθυνος έργου στην ανακατασκευή ενός πολυόροφου κτηρίου διαμερισμάτων.

Ο Στάθης Σταθόπουλος είναι δικηγόρος-μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Αποφοίτησε από το Τμήμα Νομικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι Πρόεδρος του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου από τον Οκτώβριο 2019. Έχει διατελέσει ειδικός συνεργάτης των Υπουργών Περιβάλλοντος,Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (2004-2008), Μεταφορών και Επικοινωνιών (2008-2009), Ανάπτυξης (2009), Ανάπτυξης,Ανταγωνιστικότητας,Μεταφορών,Υποδομών και Δικτύων (2012-2013) και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (2013-Ιούνιος 2014 και Ιούνιος-Νοέμβριος 2014). Διετέλεσε,επίσης,ανεξάρτητο,μη εκτελεστικό μέλος των Δ.Σ. των εταιριών Αττικό Μετρό Εταιρία Λειτουργίας- Α.Μ.Ε.Λ. (νυν ΣΤΑ.ΣΥ.) (2007-2009), Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. (νυν ΔΕΔΔΗΕ) (2009), Ελληνικά Ταχυδρομεία- ΕΛ.ΤΑ. (2013-2015), Κ.Ε.Κ.-ΕΛ.ΤΑ. (2014-2016), καθώς και μέλος του Επενδυτικού Συμβουλίου της Πρωτοβουλίας JEREMIE (2009).

Ο Γεώργιος Πρωτόπαπας είναι Αρχιτέκτονας Μηχανικός (March DESA), απόφοιτος της Ecole Spéciale d 'Architecture-Παρίσι, 1982 , με μεταπτυχιακές σπουδές (DEA) στην Πολεοδομία και Χωροταξία / Γεωγραφία-Περιφερειακή Ανάπτυξη, Πανεπιστήμιο Paris IV-Sorbonne-Paris, 1983.Από το 1986, εργάζεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Από το 2010 είναι εθνικός εκπρόσωπος στο πρόγραμμα LIFE, το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον, ως μέλος της επιτροπής και σημείο επαφής. Από το 2012 εργάζεται στο Πράσινο Ταμείο, ενώ από τον Δεκέμβριο 2016 είναι Διευθυντής του φορέα.