Στα πλαίσια του έργου «δώμαTHESS», το οποίο έχει ενταχθεί στο ΧΠ «Περιβαλλοντική έρευνα – καινοτομία – επιδεικτικές δράσεις – διεθνής συνεργασία 2012» του Πράσινου Ταμείου, διοργανώνεται ημερίδα την Τρίτη 13/11/2012 στις 15.30. Η ημερίδα θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Νέου Δημαρχειακού Μεγάρου του Δήμου Θεσσαλονίκης.

 

Το έργο αφορά στην προσομοίωση της εφαρμογής των Φυτεμένων Δωμάτων για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών στο Δήμο Θεσσαλονίκης με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και Τηλεπισκόπησης.

 

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του έργου «δώμαTHESS» (http://www.domathess.gr/news.html)

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                     ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ