Εκτύπωση

Συνεδρίαση Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος στη Βουλή - 22/11/2012

 

Ενημέρωση της Επιτροπής από τον Πρόεδρο του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου, Κωνσταντίνο Σερράο, για τις δράσεις και τα χρηματοδοτικά προγράμματα του Πράσινου Ταμείου, σε ειδική συνεδρίαση με θέμα τα Οικονομικά Εργαλεία για το περιβάλλον.