Εκτύπωση

Σε ημερίδα με τίτλο «Τα πράσινα επαγγέλματα στην Ελλάδα και οι νέες απαιτούμενες δεξιότητες», συμμετείχαν τα στελέχη του Πράσινου Ταμείου κ. Βιδάλη Άρτεμις και κ. Παρδάλη Αθανασία. Την ημερίδα, που διεξάχθηκε στις 15/11/2012 στην Αθήνα, διοργάνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). Στόχος ήταν η ενημέρωση του κοινού για τις νέες προοπτικές απασχόλησης που προσφέρουν τα λεγόμενα «πράσινα επαγγέλματα», αλλά και για το ποια προσόντα θεωρούνται απαραίτητα για την άσκησή τους. Στην ημερίδα συμμετείχαν αναγνωρισμένοι επιστήμονες από διάφορους τομείς οικονομικής δραστηριότητας.

Τα στελέχη του Πράσινου Ταμείου στην ομιλία τους αναφέρθηκαν στις ευκαιρίες χρηματοδότησης έργων Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης και Έρευνας που προσφέρει το Πράσινο Ταμείο μέσω Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων. Ταυτόχρονα ανέλυσαν το πως τα χρηματοδοτούμενα έργα επηρεάζουν διάφορους τομείς της οικονομίας, δημιουργώντας παράλληλα νέες θέσεις εργασίας για διάφορες ειδικότητες στο πεδίο των πράσινων επαγγελμάτων.

 

Σχετικό Υλικό

-          Ανακοίνωση ΕΟΠΠΕΠ

-          Πράσινο Ταμείο