Τα στελέχη του Πράσινου Ταμείου κ. Ντεμίρη Λουκία και κ. Χαλκιαδάκη Ολυμπία συμμετείχαν στο 7ο OTSFORUM 2012, που έλαβε χώρα στις 15, 16 και 17/11/2012, στο Λιτόχωρο Πιερίας. Στο FORUMσυμμετείχαν, είτε ως ομιλητές, είτε ως ακροατές, στελέχη τόσο του ιδιωτικού, όσο και του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου φορέα. Κύριος σκοπός ήταν η παρουσίαση και η ανταλλαγή απόψεων σχετικά αφενός με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και των δυνατοτήτων που αυτές προσφέρουν και αφετέρου με την εφαρμογή καλών πρακτικών διοίκησης και λειτουργίας φορέων.

Τα στελέχη του Πράσινου Ταμείου, στην παρουσίασή τους περιέγραψαν τους στόχους του Πράσινου Ταμείου, τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που προσφέρει, τον τρόπο με τον οποίο οι Φορείς μπορούν να επωφεληθούν αυτών, την ευρύτερη λειτουργία του, τα προβλήματα που παρουσιάζονται και τον τρόπο αντιμετώπισής τους, τις καλές πρακτικές που ακολουθούνται, καθώς και το πώς η ευρεία χρήση των ΤΠΕ υποστηρίζει ουσιαστικά και διευκολύνει σημαντικά το έργο του. Παράλληλα, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις εκπροσώπων διαφόρων οργανισμών/φορέων και να ανταλλάξουν απόψεις πάνω σε θέματα λειτουργίας, οργάνωσης και διοίκησης των δημόσιων οργανισμών και των νέων δρόμων που ανοίγονται μέσω της χρήσης των ΤΠΕ και της καινοτομίας.

 

 

Σχετικό Υλικό

7o OTS Forum

-  Παρουσίαση Πράσινου Ταμείου

-  Βίντεο Παρουσίασης