Πρόσκληση των αρμόδιων υπηρεσιών για υποβολή αιτημάτων ένταξης έργων αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς που αφορούν σε απόβλητα άγνωστης προέλευσης στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραότητας 1 (Αστική Αναζωογόνηση) του Χρηματοδοτικού Προγράμματος "Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου για το Έτος 2018" του Πράσινου Ταμείου. 

Attachments:
Download this file (4426.pdf)4426.pdf

 

Αποφασίστηκε μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των προτάσεων έως και την Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018. Η υποβολή των προτάσεων γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, από την ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου (www.prasinotameio.gr). Οι λοιπές προϋποθέσεις οι οποίες ορίζονται από την σχετική Πρόσκληση και τον Οδηγό αυτής παραμένουν σε ισχύ. Στην ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου βρίσκονται επίσης αναρτημένες απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις.

 

(http://www.prasinotameio.gr/index.php/el/anakoinoseis/nea-prasinou-tameiou/312-1-1-2018-2017-2018)

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3.8.2018

 

Κατά την προγραμματισμένη συνεδρίαση της 2/8/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου εξέφρασε την βαθιά λύπη του για την αδόκητη απώλεια των συνανθρώπων μας από την πρόσφατη πυρκαγιά στο Μάτι Αττικής και την συμπαράσταση της διοίκησης και των εργαζομένων προς τα θύματα της καταστροφής.

Το Πράσινο Ταμείο, στο πλαίσιο των νομοθετημένων σκοπών και αρμοδιοτήτων του έχει χρέος να συμβάλλει στις προσπάθειες για την ανάταξη του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της πληγείσας περιοχής αλλά και ευρύτερα, χρηματοδοτώντας και υποστηρίζοντας έργα και δράσεις που θα αναλάβουν οι εμπλεκόμενοι δημόσιοι φορείς και η αυτοδιοίκηση.

Για το σκοπό αυτό, η διοίκηση του Πράσινου Ταμείου συνεργάζεται με την πολιτική ηγεσία και τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Τους Δήμους της χώρας, που έχουν τουλάχιστον έναν οικισμό με πληθυσμό άνω των 5.000 κατοίκων, βάσει της τελευταίας απογραφής του μόνιμου ή του πραγματικού - de facto πληθυσμού της ΕΛΣΤΑΤ (ΦΕΚ 698/Β/2014 ή ΦΕΚ 699/Β/2014) και δεν υπέβαλαν προτάσεις στην πρώτη πρόσκληση του προγράμματος (υπ’ αριθμ. 5182/9-10-2017 /«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 2017»)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ: «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ»ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ: «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:«ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2018»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

1. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν ως Σωματείο μη κερδοσκοπικό, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ή Κοινωφελές ίδρυμα στην Ελλάδα και περιλαμβάνουν στους καταστατικούς τους σκοπούς την προστασία και διαχείριση του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος ή/και την προστασία ειδών άγριας ζωής.

2. Συμπράξεις αυτών μεταξύ τους.

3. Συμπράξεις με επικεφαλής ΜΚΟ και συμπράττοντα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου εποπτευόμενα από το Ελληνικό Δημόσιο (πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα, Οργανισμούς Τοπ. Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών κ.α.)

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟΥ: "ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ"

Σκοπός του είναι η ενίσχυση έργων και δράσεων σε θέματα περιβάλλοντος και ειδικότερα σε αντικείμενα που αφορούν:

α) την κλιματική αλλαγή,

β) την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος,

γ) την αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος και

δ) την προστασία και βελτίωση της βιοποικιλότητας, με στόχο τη συμβολή στην ανάπτυξη και εφαρμογή της εθνικής και ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής και την προώθηση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης.