ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  21.11.2012

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ

ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΣΕΡΡΑΟ

 

Την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος ενημέρωσε σήμερα ο Πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου Κωνσταντίνος Σερράος, για τις δράσεις και τα χρηματοδοτικά προγράμματα του Πράσινου Ταμείου, σε ειδική συνεδρίαση με θέμα τα Οικονομικά Εργαλεία για το περιβάλλον.

 

Ο κ. Σερράος αναφέρθηκε στις αρχές και στον τρόπο λειτουργίας του Πράσινου Ταμείου, στους Πράσινους Πόρους, στα Χρηματοδοτικά Προγράμματα του Ταμείου, στους τρόπους διασφάλισης της διαφάνειας κατά την κατανομή των χρηματοδοτήσεων στους δικαιούχους φορείς και στους κανόνες δημοσιοποίησής τους, όπως επίσης και εν γένει στο συνολικό έργο που έχει μέχρι σήμερα επιτευχθεί.

 

Στη συνέχεια έγινε εκτεταμένη συζήτηση με τους Βουλευτές με βάση τα ερωτήματα που τέθηκαν, όπως επίσης και σχετικά με τον προγραμματισμό για τη συνέχιση των χρηματοδοτήσεων το 2013, με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της χρηματοδότησης περιβαλλοντικών παρεμβάσεων, στο πλαίσιο των περιορισμών που θέτει η παρούσα δημοσιονομική και οικονομική κατάσταση.