Δελτίο Τύπου 24.1.2014

 

Πρώτη Αγορά Διατηρητέου Κτιρίου με Χρηματοδότηση από το ΠΤ

 

Πραγματικότητα έγινε η πρώτη αγορά διατηρητέου κτιρίου μέσω του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου ‘Απόκτηση και Διαμόρφωση Ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων και Διατηρητέων Κτιρίων στις Πόλεις 2013’.

Συγκεκριμένα, αποκτήθηκε από το Δήμο Χαϊδαρίου, με προϋπολογισμό χρηματοδότησης 124 χιλ.€. Το διατηρητέο που βρίσκεται επί των οδών Χρ. Περραιβού και Ιεράς Οδού. Το κτίριο είχε χρησιμοποιηθεί αρχικά ως το πρώτο Κοινοτικό Κατάστημα και στη συνέχεια ως το πρώτο Δημαρχείο του Χαϊδαρίου. Χαρακτηρίστηκε ως  διατηρητέο με απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ το 2002.

Στο πλαίσιο του ίδιου Χρηματοδοτικού Προγράμματος έχει εγκριθεί από το Πράσινο Ταμείο η απόκτηση από εννέα ακόμη δήμους διατηρητέων κτιρίων ανάλογης ιστορικής και πολιτιστικής σημασίας, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 2 εκ. €.