Ανακοίνωση Τύπου ΥΠΕΝ -  16,3 εκ. ευρώ για περιβαλλοντικά έργα από το Πράσινο Ταμείο