Attachments:
Access this URL (http://www.prasinotameio.gr/index.php/el/anakoinoseis/nea-prasinou-tameiou/380-14-11-2019)380-14-11-2019