Συνεντεύξεις - Παρουσιάσεις

Παρουσίαση του Προέδρου του Πράσινου Ταμείου, Κωνσταντίνου .Σερράου, στο πλαίσιο της ημερίδας "ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ - Έργα σε Δήμους και Περιφέρειες με την Υποστήριξη του ΕΠΠΕΡΑΑ", Τρίτη 20/03/2012.

 

Παρουσίαση Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων του Πράσινου Ταμείου