ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  5.7.2012

 

Πορεία του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου

«Απόκτηση και Διαμόρφωση Ελεύθερων Χώρων στις Πόλεις»

 

Η ραγδαία ανάπτυξη των ελληνικών πόλεων κατά τη μεταπολεμική περίοδο, σε συνδυασμό με την αναποτελεσματικότητα του σχεδιασμού, είχε ως επίπτωση οι πόλεις να στερηθούν τους απαραίτητους Ελεύθερους Χώρους τους, οι οποίοι περιορίστηκαν στο ελάχιστο και αφιερώθηκαν κυρίως στην κυκλοφορία. Η κατάσταση αυτή διαμορφώνει πλέον ασφυκτικούς όρους διαβίωσης στις πυκνοδομημένες γειτονιές.

Οι αστικοί Ελεύθεροι Χώροι πρασίνου μπορούν να βοηθήσουν αποφασιστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις, καθώς συμβάλουν στη διατήρηση στοιχείων της φύσης στο αστικό περιβάλλον, στον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, στην εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών μικροκλίματος, καθώς επίσης και στην εξασφάλιση του αστικού πληθυσμού έναντι του ενδεχομένου φυσικών καταστροφών.

Οι χαρακτηρισμένοι, εδώ και δεκαετίες, στα Ρυμοτομικά Σχέδια ελεύθεροι Κοινόχρηστοι Χώροι βρίσκονται σε μεγάλο βαθμό σε εκκρεμότητα, λόγω αδυναμίας των Δήμων να καλύψουν το κόστος των αποζημιώσεων, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις έχει πλέον γίνει δυσβάσταχτο. Πολλοί Κοινόχρηστοι Χώροι οδηγούνται μετά από σχετικές δικαστικές αποφάσεις στον αποχαρακτηρισμό και οικοδομούνται, ενώ άλλοι βρίσκονται σε διαδικασία μακροχρόνιων δικαστικών αγώνων κινδυνεύοντας  και αυτοί να αποχαρακτηριστούν.

Το Πράσινο Ταμείο για να συμβάλει στην αντιμετώπιση αυτού του αδιεξόδου, σχεδίασε το πιλοτικό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Απόκτηση και διαμόρφωση ελευθέρων χώρων στις πόλεις», το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 2299/15.12.2011 απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ Β’ 2835). Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτείται τους πόρους του ν. 3843/2010 μέσω  πιστώσεων των ετών 2011 και 2012, συνολικού ύψους 65 εκ. €.

Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση από τους ΟΤΑ Α’ βαθμού Κοινοχρήστων Χώρων που προβλέπονται στα εγκεκριμένα Ρυμοτομικά Σχέδια, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη πολεοδομική σημασία και των οποίων η εξασφάλιση αποζημίωσης έχει επείγοντα χαρακτήρα.

Από τις 15.12.2011 μέχρι σήμερα έχουν συσταθεί οριστικές παρακαταθήκες υπέρ τελικών αναγνωρισμένων / αναγνωρισθησομένων δικαιούχων, συνολικού ύψους € 3.073.815,50 για την απόκτηση Κοινοχρήστων Χώρων από τους Δήμους Χανίων (396.200 €), Γαλατσίου (419.697 €), Μεσολογγίου (800.000 €) και Ιλίου (1.457.918,50 €).

Περαιτέρω το Πράσινο Ταμείο έχει ήδη αποστείλει εντολές στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τη σύσταση τελικών παρακαταθηκών, η ολοκλήρωση των οποίων αναμένεται έως τις 15.7.2012, συνολικού ύψους 4.285.919 € και συγκεκριμένα: για τον Δήμο Νέας Ιωνίας (1.569.750 €), για τον Δήμο Πατρέων (2.191.049 €) και για τον Δήμο Ωραιοκάστρου (525.120 €).

Μέχρι τις 15.7.2012 αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η σύσταση οριστικών παρακαταθηκών υπέρ τελικών αναγνωρισμένων / αναγνωρισθησομένων δικαιούχων για τη συντέλεση απαλλοτριώσεων Κοινοχρήστων Χώρων, συνολικού ύψους 7.359.734,50 €.

Το Πράσινο Ταμείο βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων για την κατά το δυνατόν σύντομη συντέλεση απαλλοτριώσεων και άλλων Κοινόχρηστων Χώρων, μέσα στο 2012.