ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  17.7.2012

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΚΑ ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

 

Τα γραφεία του Πράσινου Ταμείου επισκέφτηκε ο Υπουργός ΠΕΚΑ για μια πρώτη ενημέρωση σχετικά με το ρόλο και τις δραστηριότητες του οργανισμού. Στο Πράσινο Ταμείο έχει ήδη ολοκληρωθεί και έχει ανακοινωθεί η κατάληξη των χρηματοδοτικών προγραμμάτων και η ένταξη έργων στο  ΧΠ «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015», το οποίο άρχισε και διαμορφώθηκε το Μάιο του 2012.

 

Σκοπός του προγράμματος είναι η χρηματοδότηση έργων και δράσεων εντός του αστικού χώρου τα οποία διέπονται από τις βασικές αρχές περιβαλλοντικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης και θα προάγουν τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των πόλεων, την περιβαλλοντική βελτίωση και το βιοκλιματικό σχεδιασμό.

 

Στο ΧΠ έχουν ήδη ενταχθεί 113 έργα, για 85 Δήμους, συνολικού προϋπολογισμού 25,6 εκ. €. Περισσότερες λεπτομέρειες παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου, στον σύνδεσμο Προγράμματα και Δικαιούχοι/Αστική Αναζωογόνηση (http://www.prasinotameio.gr/index.php/el/programmata-kai-dikaiouxoi/48-programmata-kai-dikaiouxoi/astiki-anazoogonisi).

 

Η πληρωμή όλων των παραπάνω έργων προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί μέχρι 31/12/2012.