ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  23.10.2012

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΑΣΩΝ 2012»

 

Έργα συνολικού ύψους χρηματοδότησης 8 εκ. € εντάχθηκαν ήδη έως σήμερα στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2012». Από αυτά, ποσό 3,4 εκ. € αφορά στην χρηματοδότηση έργων για την αντιπυρική προστασία των δασικών εκτάσεων,  ποσό 1,8 εκ. € αφορά σε έργα των Δασικών Υπηρεσιών για  την παραγωγή κατάλληλου υλικού για τις αναδασώσεις , ενώ ποσό 1,2 εκ.€ αφορά στο Ειδικό Πρόγραμμα Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών.

Για την ανάπτυξη της θηραματοπονίας, την προστασία της άγριας πανίδας και των βιοτόπων της και την ανάπτυξη της δασικής αναψυχής  έχουν ενταχθεί για χρηματοδότηση έργα συνολικού ποσού 515 χιλ. €. Επίσης, ποσό 855 χιλ. € για έργα  αποκατάστασης των καμένων εκτάσεων κατά το 2011, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας. Τέλος, έχουν ενταχθεί έως σήμερα ερευνητικά προγράμματα που αφορούν στην ανάπτυξη της δασοπονίας και στην επίτευξη των στόχων της δασικής πολιτικής ποσού 185 χιλ. €.

Ο  συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος  ανέρχεται για το 2012 σε 10.000.000 €.

 

Κατά το έτος 2011 το Πράσινο Ταμείο ολοκλήρωσε με επιτυχία τη χρηματοδότηση έργων των Δασικών Υπηρεσιών που αποσκοπούσαν στην μείωση του κινδύνου και των επιπτώσεων των δασικών πυρκαγιών και στην παραγωγή κατάλληλων δασικών φυτωρίων, συμβάλλοντας στη διαδικασία των αναδασώσεων των καμένων εκτάσεων. Το συνολικό ύψος της χρηματοδότησης ανήλθε στα 7.139.249,04 €.