Το Πράσινο Ταμείο ως φορέας αξιοποίησης των πράσινων πόρων και στο πλαίσιο της προετοιμασίας του για τη διαμόρφωση χρηματοδοτικών προγραμμάτων, προτίθεται να καταρτίσει πρόγραμμα σχετικά με ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις κοινόχρηστων χώρων και καλεί τους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού να υποβάλλουν σχετικές προτάσεις.

Τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018 ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής προτάσεων στο ΜΕΤΡΟ: «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ: «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2018»

 

Υποβλήθηκαν 31 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 1.479.008,59 €. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Πρόσκληση των αρμόδιων περιφερειακών αρχών για υποβολή αιτημάτων ένταξης έργων αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς από απόβλητα άγνωστης προέλευσης στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραότητας 1 (Αστική Αναζωογόνηση) του Χρηματοδοτικού Προγράμματος "Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου για το Έτος 2018" του Πράσινου Ταμείου. 

Attachments:
Download this file (4426.pdf)4426.pdf