Αποφασίστηκε μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των προτάσεων έως και την Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018. Η υποβολή των προτάσεων γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, από την ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου (www.prasinotameio.gr). Οι λοιπές προϋποθέσεις οι οποίες ορίζονται από την σχετική Πρόσκληση και τον Οδηγό αυτής παραμένουν σε ισχύ. Στην ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου βρίσκονται επίσης αναρτημένες απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις.

 

(http://www.prasinotameio.gr/index.php/el/anakoinoseis/nea-prasinou-tameiou/312-1-1-2018-2017-2018)

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3.8.2018

 

Κατά την προγραμματισμένη συνεδρίαση της 2/8/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου εξέφρασε την βαθιά λύπη του για την αδόκητη απώλεια των συνανθρώπων μας από την πρόσφατη πυρκαγιά στο Μάτι Αττικής και την συμπαράσταση της διοίκησης και των εργαζομένων προς τα θύματα της καταστροφής.

Το Πράσινο Ταμείο, στο πλαίσιο των νομοθετημένων σκοπών και αρμοδιοτήτων του έχει χρέος να συμβάλλει στις προσπάθειες για την ανάταξη του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της πληγείσας περιοχής αλλά και ευρύτερα, χρηματοδοτώντας και υποστηρίζοντας έργα και δράσεις που θα αναλάβουν οι εμπλεκόμενοι δημόσιοι φορείς και η αυτοδιοίκηση.

Για το σκοπό αυτό, η διοίκηση του Πράσινου Ταμείου συνεργάζεται με την πολιτική ηγεσία και τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Τους Δήμους της χώρας, που έχουν τουλάχιστον έναν οικισμό με πληθυσμό άνω των 5.000 κατοίκων, βάσει της τελευταίας απογραφής του μόνιμου ή του πραγματικού - de facto πληθυσμού της ΕΛΣΤΑΤ (ΦΕΚ 698/Β/2014 ή ΦΕΚ 699/Β/2014) και δεν υπέβαλαν προτάσεις στην πρώτη πρόσκληση του προγράμματος (υπ’ αριθμ. 5182/9-10-2017 /«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 2017»)