Εκτύπωση

Παράταση συμβατικού χρόνου των δεσμευμένων λογαριασμών (escrow account) στο πλαίσιο των Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων του Πράσινου Ταμείου α) «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» και β) «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού 2014» Απόφαση 111.6.1/2016