ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Υπομέτρο

Αριθμός Αιτήσεων

Προϋπολογισμός Αιτήσεων

B

7

277.878,00 €

A.1.2

4

163.205,00 €

A.3.8

4

172.567,40 €

A.2.4

3

149.000,00 €

A.2.5

3

146.700,00 €

A.4.1

3

149.635,00 €

A.4.2

3

149.500,00 €

A.3.9

2

89.973,09 €

A.2.1

1

49.950,00 €

A.2.7

1

50.000,00 €

A.3.1

1

49.886,00 €

A.3.2

1

49.482,00 €

A.3.3

1

28.592,90 €

A.3.6

1

45.250,00 €

-

1

40.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

36

1.611.619,39 €