Τους Δήμους της χώρας, που έχουν τουλάχιστον έναν οικισμό με πληθυσμό άνω των 5.000 κατοίκων, βάσει της τελευταίας απογραφής του μόνιμου ή του πραγματικού - de facto πληθυσμού της ΕΛΣΤΑΤ (ΦΕΚ 698/Β/2014 ή ΦΕΚ 699/Β/2014) και δεν υπέβαλαν προτάσεις στην πρώτη πρόσκληση του προγράμματος (υπ’ αριθμ. 5182/9-10-2017 /«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 2017»)