Εκτύπωση

 

Αποφασίστηκε μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των προτάσεων έως και την Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018. Η υποβολή των προτάσεων γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, από την ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου (www.prasinotameio.gr). Οι λοιπές προϋποθέσεις οι οποίες ορίζονται από την σχετική Πρόσκληση και τον Οδηγό αυτής παραμένουν σε ισχύ. Στην ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου βρίσκονται επίσης αναρτημένες απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις.

 

(http://www.prasinotameio.gr/index.php/el/anakoinoseis/nea-prasinou-tameiou/312-1-1-2018-2017-2018)