Εκτύπωση

Πρόσκληση των αρμόδιων υπηρεσιών για υποβολή αιτημάτων ένταξης έργων αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς που αφορούν σε απόβλητα άγνωστης προέλευσης στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραότητας 1 (Αστική Αναζωογόνηση) του Χρηματοδοτικού Προγράμματος "Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου για το Έτος 2018" του Πράσινου Ταμείου. 

Attachments:
Download this file (4426.pdf)4426.pdf