Η έναρξη προθεσμίας για την υποβολή των προτάσεων των ενδιαφερομένων ξεκινά την 16.04.2019, και λήγει την 03.05.2019.