Εκτύπωση

Το Πράσινο Ταμείο καλεί όλους τους δήμους που έχουν ενταγμένα έργα σε Χρηματοδοτικά Προγράμματα για τα οποία έχουν διαμορφωθεί Ειδικοί Δεσμευμένοι Λογαριασμοί (Escrow Account) στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων να καλύψουν όποιες εκκρεμότητες υπογραφών υπάρχουν (είτε λόγω παράτασης σύμβασης, είτε λόγω εκλογής νέου Δημάρχου - αλλαγής Δημοτικού Συμβουλίου), προκειμένου να εξελίσσονται απρόσκοπτα οι πληρωμές των έργων.

Παρακαλούνται οι εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή να προσέρχονται στα γραφεία του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, επί της οδού Ακαδημίας 40, ΑΘΗΝΑ, κατόπιν συνεννόησης με τον αρμόδιο υπάλληλο.