Δύο νέα χρηματοδοτικά προγράμματα Πράσινου Ταμείου προϋπολογισμού 56 εκ. ευρώ- Βόρειος Ποδηλατικός Άξονας Γκάζι-Κηφισιά