Δεν επιτρέπεται στο κοινό η είσοδος στις υπηρεσίες του Πράσινου Ταμείου και η εξυπηρέτηση γίνεται ηλεκτρονικά  στις σχετικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Αυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση του κοινού δύναται να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για εξαιρετικώς επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας και ραντεβού.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα ενημερώσουν με κάθε πρόσφορο τρόπο το κοινό που εξυπηρετούν και θα εξασφαλίσουν το απαραίτητο προσωπικό που θα επιληφθεί της αποκλειστικής αλλά και ταυτόχρονα αποτελεσματικής τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης των πολιτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ