Ο Δρ. Αναστάσιος Α. Δράκος, είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοδοτικής Διοίκησης στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) με Διδακτορικό Δίπλωμα στη Χρηματοδοτική Διοίκηση και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές και Οικονομικές Σπουδές, ενώ είναι Πτυχιούχος Μηχανικός του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η ερευνητική του ενασχόληση εστιάζεται σε θέματα Αποτίμησης και Αξιολόγησης Φυσικών και Χρηματοοικονομικών Επενδύσεων, στην χρηματοδότηση Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Σχεδίων (για Ιδιωτικές και Δημόσιες Επενδύσεις), σε θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης και σε Διαχείριση Κόκκινων Δανείων. Έχει δημοσιεύσει ερευνητικές εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ενώ ένας πολύ μεγάλος αριθμός εργασιών του, έχει παρουσιαστεί σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια.

Η εξειδίκευση του στον χώρο της Χρηματοδοτικής Διοίκησης, ενισχύθηκε σημαντικά από τη συμμετοχή του σε ερευνητικά προγράμματα αλλά κυρίως και από την επαγγελματική του ενασχόληση ως Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος σε εταιρείες του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό τα τελευταία 24 χρόνια. Έχει συγγράψει βιβλία, μονογραφίες και Μελέτες περιπτώσεων, τα οποία αποτελούν βασικό εκπαιδευτικό υλικό σε Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Πανεπιστημιακά Προγράμματα.