Ο Κωνσταντίνος Θεοδωράκης είναι Οικονομολόγος - μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και Στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας. Είναι κάτοχος του Μεταπτυχιακού τίτλου στο Tourism Management  του Πανεπιστημίου Πειραιά  από το οποίο και αποφοίτησε. Είναι επίσης εισηγητής στο Indipended Studies of Science & Technology (IST) σε πιστοποιημένα σεμινάρια στον τουρισμό και επίσης συνεργαζόμενος εισηγητής του Ινστιτούτου Βιομηχανικής και Επαγγελματικής Επιμόρφωσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών σε οικονομικά θέματα.