Ο Χρίστος Βλαχοκώστας είναι Μηχανολόγος Μηχανικός, διδάκτορας σε θέματα Αστικού Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντικής Οικονομίας και Στρατηγικών Αντιρρύπανσης. Η διδακτορική του διατριβή έχει διακριθεί με το βραβείο Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας «ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2009» Έρευνας Επιστήμονα από την περιβαλλοντική οργάνωση ECOCITY. Μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ, ενώ υπήρξε και επισκέπτης Καθηγητής στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας, στο Μεταπτυχιακό “Περιβαλλοντική Διαχείριση και Αειφορία”. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα που αφορούν στην Αειφόρο Ανάπτυξη, στην Κυκλική Οικονομία, στη Διαχείριση Αποβλήτων, στην Παρακολούθηση της περιβαλλοντικής ποιότητας με εξοπλισμό μετρήσεων πεδίου, σε Δείκτες Αστικής Αειφορίας και στην Αέρια Ρύπανση, ενώ έχει πάνω από 100 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια, βιβλία και τεχνικές εκθέσεις σχετικές με τα θέματα Περιβάλλοντος, Ενέργειας& Αειφορίας.