Εκτύπωση

Στις αρμοδιότητες του Πράσινου Ταμείου ανήκουν ιδίως:

Στις αρμοδιότητες του Πράσινου Ταμείου ανήκουν επίσης και όλες οι αρμοδιότητες που προβλέπονται στη παράγραφο 5 του άρθρου 9 του ν. 3855/2010.