140 εκ. ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για το 2020

8 νέα προγράμματα

Πρόγραμμα για την Απολιγνιτοποίηση

Ανακοίνωση Τύπου

Δύο νέα χρηματοδοτικά προγράμματα Πράσινου Ταμείου προϋπολογισμού 56 εκ. ευρώ- Βόρειος Ποδηλατικός Άξονας Γκάζι-Κηφισιά