To χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Φυσικό Περιβάλλον 2014» έχει ως αντικείμενο α) τη χρηματοδότηση των Φορέων Διαχείρισης Προστατευομένων Περιοχών, με στόχο την κάλυψη δαπανών για διοικητικές υποχρεώσεις, αμοιβές συνεργατών, έργα/ προμήθειες και συντήρηση υλικών & εγκαταστάσεων οι οποίες δεν καλύπτονται από το ΕΠΠΕΡΑΑ, β) τη συγχρηματοδότηση εγκεκριμένων ευρωπαϊκών προγραμμάτων LIFE+, γ) την υλοποίηση έργων και δράσεων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, όπως επίσης και των φυσικών καταστροφών και δ) την υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των συνεπειών της αυθαιρεσίας και παρανομίας στο φυσικό περιβάλλον, καθώς επίσης και για την αποκατάσταση των αντίστοιχων φθορών και ζημιών.

 

 

To ΧΠ «Φυσικό Περιβάλλον 2014» εξειδικεύεται ανα Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ), όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

 

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α.Π.)

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΑΠ 1: Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και Δράσεις για προστασίας Θήρας

 • Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών
 • ΝΠΙΔ
 • Γενική Γραμματεία ΥΠΕΚΑ

ΑΠ 2: Συγχρηματοδότηση Προγραμμάτων   Life +

 • Δήμοι
 • Δημοτικές επιχειρήσεις
 • ΝΠΔΔ
 • ΝΠΙΔ
 • Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις,
 • ΥΠΕΚΑ και εποπτευόμενοι από αυτό φορείς

ΑΠ 3: Πρόληψη αντιμετώπιση   συνεπειών Κλιματικής Αλλαγής και Φυσικών Καταστροφών

 • Δήμοι
 • Περιφέρειες
 • Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
 • ΥΠΕΚΑ και εποπτευόμενοι από αυτό φορείς

ΑΠ 4: Αντιμετώπιση αυθαιρεσίας / παρανομίας στο φυσικό περιβάλλον

 • Δήμοι
 • Περιφέρειες
 • Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
 • ΥΠΕΚΑ

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (4.500.000,00 €).

 

Πεδίο εφαρμογής του αποτελεί το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Η διάρκειά του εκτείνεται στο ημερολογιακό έτος 2014.

 

 

ΥΑ 840 2014 - Φυσικό Περιβάλλον

Οδηγός προγράμματος Φυσικό Περιβάλλον 2014

Πρόσκληση ΣΥΓΑΠΕΖ

Παράταση πρόσκλησης ΣΥΓΑΠΕΖ

Πρόσκληση Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών

 

 

 

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΠ 1- ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΔΠΠ

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΠ 2 - ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ LIFE+

 

To Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Φυσικό Περιβάλλον 2013» έχει ως αντικείμενο α) τη χρηματοδοτική στήριξη των Φορέων Διαχείρισης Προστατευομένων Περιοχών, με στόχο την κάλυψη δαπανών τους που δεν καλύπτονται από το ΕΠΠΕΡΑΑ, β) τη συγχρηματοδότηση εγκεκριμένων ευρωπαϊκών προγραμμάτων LIFE+, γ) την υλοποίηση έργων και δράσεων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, όπως επίσης και των φυσικών καταστροφών, ιδιαιτέρως δε των σεισμών και δ) την υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των συνεπειών της αυθαιρεσίας και παρανομίας στο φυσικό περιβάλλον,

καθώς επίσης και για την αποκατάσταση των αντίστοιχων φθορών και ζημιών.

 

To ΧΠ «Φυσικό Περιβάλλον 2013» εξειδικεύεται σε Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, όπου εμφανίζονται και οι δυνητικοί δικαιούχοι κατά ΑΠ:

 

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΑΠ 1: Στήριξη Φορέων Διαχείρισης   Προστατευόμενων Περιοχών

Φορείς   Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

ΑΠ 2: Συγχρηματοδότηση Προγραμμάτων   Life +

Δήμοι, Δημοτικές επιχειρήσεις, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ,   Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

ΑΠ 3: Πρόληψη αντιμετώπιση   συνεπειών Κλιματικής Αλλαγής και Φυσικών Καταστροφών

Δήμοι, Περιφέρειες, Αποκεντρωμένες   Διοικήσεις, ΥΠΕΚΑ και εποπτευόμενοι από αυτό φορείς

ΑΠ 4: Αντιμετώπιση   αυθαιρεσίας / παρανομίας στο φυσικό περιβάλλον

Δήμοι, Περιφέρειες, Αποκεντρωμένες   Διοικήσεις, ΥΠΕΚΑ

 

Ο προϋπολογισμός του ορίζεται σε 2.500.000 €.

 

Πεδίο εφαρμογής του αποτελεί το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Η διάρκειά του εκτείνεται στο ημερολογιακό έτος 2013.

 

 ΥΑ 734 2013 - Φυσικό Περιβάλλον

 Πρόσκληση ΑΠ 1 - Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

 

 

Το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Περιβαλλοντική Έρευνα - Καινοτομία - Επιδεικτικές Δράσεις 2013» του Π.Τ. έχει ως σκοπό τη συμβολή στη χρηματοδότηση επιλεγμένων προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας, επιδεικτικών και καινοτόμων παρεμβάσεων, σε θέματα περιβάλλοντος και ειδικότερα σε θέματα που αφορούν την κλιματική αλλαγή, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την αναβάθμιση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και την προστασία και βελτίωση της βιοποικιλότητας με στόχο τη συμβολή στην ανάπτυξη και εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

 

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος «Περιβαλλοντική έρευνα – καινοτομία – επιδεικτικές δράσεις – διεθνής συνεργασία 2013» ορίζεται σε πεντακόσιες χιλ.ευρώ (500.000 €).

 

Η βασική δομή του προγράμματος απεικονίζεται στον πίνακα που ακολουθεί όπου φαίνονται οι άξονες προτεραιότητας και τα μέτρα ανά άξονα προτεραιότητας του χρηματοδοτικού προγράμματος:

Άξονες προτεραιότητας

Μέτρα ανά άξονα προτεραιότητας

1. Κλιματική Αλλαγή

1.1.    Σταθεροποίηση της συγκέντρωσης αερίων θερμοκηπίου.

1.2.    Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων με καινοτομικό και επιδεικτικό χαρακτήρα σχετικά με την κλιματική αλλαγή.

1.3.         Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για την προστασία και αποκατάσταση οικοτόπων  ή ειδών που απειλούνται από την κλιματική αλλαγή

2. Προστασία του φυσικού Περιβάλλοντος

2.1.    Βελτίωση της ποιότητας του νερού.

2.2.    Βελτίωση της ποιότητας του εδάφους, αποκατάσταση υποβαθμισμένων εδαφών.

2.3.    Βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας από κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση χημικών ουσιών.

2.4.    Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για την αξιοποίηση και αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων.

2.5.    Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για την προστασία, διατήρηση και ανάπτυξη των δασών, καθώς επίσης και την πρόληψη δασικών πυρκαγιών.

2.6.    Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για την προώθηση νέων καινοτόμων περιβαλλοντικών τεχνολογιών.

2.7.         Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για την καινοτόμο διαχείριση περιοχών του εξωαστικού χώρου που παρουσιάζουν ιδιαίτερο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον.

3. Αναβάθμιση του Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος

3.1.    Ανάπτυξη πρότυπων ή πιλοτικών μελετών και λοιπών σχετικών δράσεων.

3.2.    Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των αστικών περιοχών.

3.3.    Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για τη βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα ώστε να μην προκαλούνται αρνητικές επιπτώσεις ή κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

3.4.    Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για την αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού θορύβου.

3.5.    Συμβολή στην προώθηση ή / και διάδοση αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, εκδηλώσεων, βιβλίων και άλλων σχετικών εκδόσεων.

3.6.    Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων, πολιτικών ή δράσεων για την περιβαλλοντική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, καθώς επίσης και του ελεύθερου περιβάλλοντος χώρου σημαντικών κτιριακών εγκαταστάσεων.

3.7.    Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας

3.8.    Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για την αξιοποίηση και αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων και των αποβλήτων.

3.9.         Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για την προστασία και αναβάθμιση του πολιτιστικού περιβάλλοντος.

4. Βιοποικιλότητα

4.1.    Καταγραφή, παρακολούθηση, διατήρηση, προστασία και αποκατάσταση των φυσικών συστημάτων, των φυσικών ενδιαιτημάτων, της άγριας πανίδας και χλωρίδας, με στόχο την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας.

4.2.         Καταγραφή, παρακολούθηση, διατήρηση, προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας.

 

Πεδίο εφαρμογής του προγράμματος αποτελεί το σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

 

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι :

1.            Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ)

2.            Ερευνητικά Ιδρύματα

4.            Μη κυβερνητικές Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του περιβάλλοντος

5.            Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου εποπτευόμενα από το Ελληνικό Δημόσιο

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

Κατηγορίες δαπανών που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του προγράμματος μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση του φορέα υλοποίησης του έργου, είναι:

 • Αμοιβές εξωτερικού προσωπικού ανάλογα με τις ανάγκες του έργου ,
 • Διοργάνωση συνεδρίων και ημερίδων ή συμμετοχή σε αυτά,
 • Αγορά ειδικού εξοπλισμού που απαιτείται για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, εκτός πάγιου εξοπλισμού (ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών κλπ.),
 • Έξοδα μετακίνησης προσωπικού για επιστημονικούς σκοπούς. Η κατηγορία αυτή δαπανών δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το 8% του προϋπολογισμού της πρότασης,
 • Αγορά ή δανεισμός βιβλίων,
 • Αγορά αναλωσίμων που απαιτούνται για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου.

 

Στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος δεν χρηματοδοτούνται αμοιβές προσωπικού που εργάζεται και αμείβεται σε τακτική βάση από το Ελληνικό Δημόσιο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

 

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών είναι η 31η Οκτωβρίου 2013.

 

Η υποβολή αιτημάτων στο ΧΠ γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Πράσινου Ταμείου, μέχρι 22.4.2013.

 

 ΥΑ 736 2013 - Περιβαλλοντική Έρευνα, Καινοτομία, Επιδεικτικές Δράσεις

 Οδηγός Προγράμματος Περιβαλλοντική Έρευνα, Καινοτομία, Επιδεικτικές Δράσεις

Ανακοίνωση Έναρξης Υποβολής Προτάσεων