Print

 

Εγκεκριμένα Έργα στο ΧΠ

 

Το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Περιβαλλοντική Έρευνα – καινοτομία – επιδεικτικές δράσεις – διεθνής συνεργασία 2012» του Π.Τ. έχει ως σκοπό τη συμβολή στη χρηματοδότηση επιλεγμένων προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας, επιδεικτικών και καινοτομικών παρεμβάσεων, καθώς επίσης και στην προώθηση δράσεων διεθνούς συνεργασίας σε θέματα περιβάλλοντος, με στόχο τη συμβολή στην ανάπτυξη και εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής και στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

 

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος «Περιβαλλοντική έρευνα – καινοτομία – επιδεικτικές δράσεις – διεθνής συνεργασία 2012» ορίζεται σε ένα εκ.ευρώ (1.000.000 €).

 

Η βασική δομή του προγράμματος απεικονίζεται στον πίνακα που ακολουθεί όπου φαίνονται οι άξονες προτεραιότητας και τα μέτρα ανά άξονα προτεραιότητας του χρηματοδοτικού προγράμματος:

Άξονες προτεραιότητας

Μέτρα ανά άξονα προτεραιότητας

1. Κλιματική Αλλαγή

1.1. Σταθεροποίηση της συγκέντρωσης αερίων θερμοκηπίου.

1.2. Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών με καινοτομικό και επιδεικτικό χαρακτήρα σχετικά με την κλιματική αλλαγή.

2. Προστασία του φυσικού Περιβάλλοντος

2.1. Βελτίωση της ποιότητας του νερού.

2.2. Βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα ώστε να μην προκαλούνται αρνητικές επιπτώσεις ή κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

2.3. Βελτίωση της ποιότητα του εδάφους, αποκατάσταση υποβαθμισμένων εδαφών.

2.4. Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών για την αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού θορύβου.

2.5. Βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας από κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση χημικών ουσιών.

2.6. Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών για την αξιοποίηση και αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων και των αποβλήτων.

2.7. Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών για την προστασία, διατήρηση και ανάπτυξη των δασών, καθώς επίσης και την πρόληψη δασικών πυρκαγιών.

2.8. Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών για την προώθηση νέων καινοτόμων περιβαλλοντικών τεχνολογιών.

2.9. Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών για την καινοτόμο διαχείριση περιοχών του εξωαστικού χώρου που παρουσιάζουν ιδιαίτερο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον.

4. Αναβάθμιση του Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος

4.1. Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των αστικών περιοχών.

4.2. Βελτίωση βιοκλιματικών αστικών συνθηκών.

4.3. Ανάπτυξη πρότυπων ή πιλοτικών μελετών, ερευνητικών έργων και λοιπών σχετικών δράσεων.

4.4. Συμβολή με κάθε πρόσφορο τρόπο στην προώθηση ή / και διάδοση αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, εκδηλώσεων, βιβλίων και άλλων σχετικών εκδόσεων.

4.5. Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος.

4.6. Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων και πολιτικών για την περιβαλλοντική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, καθώς επίσης και του ελεύθερου περιβάλλοντος χώρου σημαντικών κτιριακών εγκαταστάσεων.

5. Βιοποικιλότητα

5.1 Καταγραφή, παρακολούθηση, διατήρηση, προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας.

5.2 Διευκόλυνση της λειτουργίας των φυσικών συστημάτων, των φυσικών ενδιαιτημάτων, της άγριας πανίδας και χλωρίδας, με στόχο την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας.

 

Πεδίο εφαρμογής του προγράμματος αποτελούν:

1.            Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ)

2.            Ερευνητικά Ιδρύματα

4.            Μη κυβερνητικές Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του περιβάλλοντος

5.            Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου εποπτευόμενα από το Ελληνικό Δημόσιο

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

Κατηγορίες δαπανών που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του προγράμματος μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση του φορέα υλοποίησης του έργου, είναι:

Στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος δεν χρηματοδοτούνται αμοιβές προσωπικού που εργάζεται και αμείβεται σε τακτική βάση από το Ελληνικό Δημόσιο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

 ΥΑ 1104 2012 - Περιβαλλοντική Έρευνα και Καινοτομία

ΧΠ Περιβαλλοντική έρευνα – καινοτομία – επιδεικτικές δράσεις – διεθνής συνεργασία 2012