Η υποβολή των προτάσεων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα "Περιβαλλοντική Έρευνα, Καινοτομία, Επιδεικτικές Δράσεις 2013", γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Πράσινου Ταμείου.

 

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι μέχρι και την 22.4.2013.

 

Όσοι φορείς έχουν υποβάλλει πρόταση σε έντυπη μορφή πρέπει να την υποβάλλουν ξανά ηλεκτρονικά.

 

Συχνές Ερωτήσεις