To χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Φυσικό Περιβάλλον 2014» έχει ως αντικείμενο α) τη χρηματοδότηση των Φορέων Διαχείρισης Προστατευομένων Περιοχών, με στόχο την κάλυψη δαπανών για διοικητικές υποχρεώσεις, αμοιβές συνεργατών, έργα/ προμήθειες και συντήρηση υλικών & εγκαταστάσεων οι οποίες δεν καλύπτονται από το ΕΠΠΕΡΑΑ, β) τη συγχρηματοδότηση εγκεκριμένων ευρωπαϊκών προγραμμάτων LIFE+, γ) την υλοποίηση έργων και δράσεων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, όπως επίσης και των φυσικών καταστροφών και δ) την υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των συνεπειών της αυθαιρεσίας και παρανομίας στο φυσικό περιβάλλον, καθώς επίσης και για την αποκατάσταση των αντίστοιχων φθορών και ζημιών.

 

 

To ΧΠ «Φυσικό Περιβάλλον 2014» εξειδικεύεται ανα Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ), όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

 

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α.Π.)

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΑΠ 1: Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και Δράσεις για προστασίας Θήρας

 • Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών
 • ΝΠΙΔ
 • Γενική Γραμματεία ΥΠΕΚΑ

ΑΠ 2: Συγχρηματοδότηση Προγραμμάτων   Life +

 • Δήμοι
 • Δημοτικές επιχειρήσεις
 • ΝΠΔΔ
 • ΝΠΙΔ
 • Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις,
 • ΥΠΕΚΑ και εποπτευόμενοι από αυτό φορείς

ΑΠ 3: Πρόληψη αντιμετώπιση   συνεπειών Κλιματικής Αλλαγής και Φυσικών Καταστροφών

 • Δήμοι
 • Περιφέρειες
 • Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
 • ΥΠΕΚΑ και εποπτευόμενοι από αυτό φορείς

ΑΠ 4: Αντιμετώπιση αυθαιρεσίας / παρανομίας στο φυσικό περιβάλλον

 • Δήμοι
 • Περιφέρειες
 • Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
 • ΥΠΕΚΑ

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (4.500.000,00 €).

 

Πεδίο εφαρμογής του αποτελεί το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Η διάρκειά του εκτείνεται στο ημερολογιακό έτος 2014.

 

 

ΥΑ 840 2014 - Φυσικό Περιβάλλον

Οδηγός προγράμματος Φυσικό Περιβάλλον 2014

Πρόσκληση ΣΥΓΑΠΕΖ

Παράταση πρόσκλησης ΣΥΓΑΠΕΖ

Πρόσκληση Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών

 

 

 

Ενταγμένα Έργα στο Χ.Π. για το 2014 

Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού 2014» έχει ως κύριο σκοπό τη χρηματοδότηση της ολοκλήρωσης εκκρεμών μελετών πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου και δεύτερου επιπέδου, που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της πολεοδομικής οργάνωσης στους Καλλικρατικούς Δήμους, καθώς επίσης και η συμπλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού με αναγκαίες μελέτες του δεύτερου επιπέδου, προκειμένου να επιτευχθεί η εφαρμογή των σχεδίων για την βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων και την περιβαλλοντική αναβάθμισή τους.

 

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση μελέτες στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος αποτελούν ιδίως:

 • Ρυθμιστικά Σχέδια
 • Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια
 • Σχέδια Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης
 • Πολεοδομικές Μελέτες
 • Πράξεις Εφαρμογής
 • καθώς επίσης και υποστηρικτικές μελέτες των παραπάνω, στο βαθμό που αυτές απαιτούνται για την προώθηση και ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού, όπως μεταξύ άλλων: γεωλογικές μελέτες, Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, μελέτες οριοθέτησης ρεμάτων, κλπ.

 

ΑΠ 1: Ολοκλήρωση εκκρεμών μελετών πολεοδομικού σχεδιασμού

 

Για την υλοποίηση του προγράμματος για το έτος 2014 το Πράσινο Ταμείο διαθέτει εγκεκριμένες πιστώσεις ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων Ευρώ (4.000.000 €).

 

Η υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα, θα ξεκινήσει μετά τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης και θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στον Οδηγό Διαχείρισης του προγράμματος και εξειδικεύονται σε αυτήν.

 

 

 

Το ΔΣ του Πράσινου Ταμείου στην συνεδρίασή του αρ.52 αποφάσισε την αποδοχή της πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου και Αξιολόγησης των αιτημάτων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος ‘‘Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015’’ για το έτος 2013 και εντάσσει προς χρηματοδότηση (στους άξονες 2, 3, 4 του ΧΠ) τα έργα που εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα :

 

Εγκεκριμένα Αστική 2013 - ΑΠ 2,3,4

 Απόφαση Ένταξης απ 3113/08.08.2013

 Απόφαση Απένταξης και Ένταξης απ 3544/9.10.2013

 Απόφαση Απένταξης και Ένταξης απ 3742/24.09.2013 

 Απόφαση Ένταξης απ 3743/24.09.2013

 Απόφαση Συμπληρωματικής Ένταξης απ 3744/24.09.2013 

 Απόφαση Μεταφοράς Έργου απ 3983/14.10.2013

 


Επιπλέον, το ΔΣ διαπιστώνοντας ότι ο περιορισμός του 2,5% δεν επιτρέπει την επίτευξη του στόχου για περιβαλλοντικά έργα και έχοντας υπόψη ότι από το αποτέλεσμα της αξιολόγησης προκύπτουν έργα αρκετά σημαντικά τα οποία δεν χρηματοδοτούνται, αποφάσισε:

Το 2014 να μην γίνει νέα πρόσκληση αλλά να χρηματοδοτηθούν έργα από τη λίστα αξιολόγησης της αρμόδιας επιτροπής, που δεν χρηματοδοτούνται το 2013. Επίσης, αποφασίσθηκε να ζητηθεί η αύξηση του ετήσιου ποσοστού χρηματοδότησης και η χρήση αναπορρόφητων ποσών προηγούμενων ετών.