Α/Α ΕΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
1 ΑΣΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΥΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΚΗΠΙΩΝ (ΘΕΡΜΗ , ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) Πάντειο Πανεπιστήμιο / Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 48.405,00 €
2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας / Τμήμα Χ.Π.Π.Α. 71.435,00 €
3 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Γ.Σ.Π. ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θες/κης / Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος 61.290,00 €
4 PLANETBOOK VIDEO GAME ΚΕΑΝ - Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων 73.550,00 €
5 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Ρ. ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών  66.160,00 €
6 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 4 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  Δήμος Καπερνησίου 50.000,00 €
7 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ενεργειακό Γραφείο Αιγαίου. Μη Κερδοσκοπική Εταιρία των ΟΤΑ του Αιγαίου 101.900,00 €
8 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών 48.164,00 €
9 LOW COST, ZERO DUMPING MUNICIPALITY: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΝΩ-ΟΣΟ-ΠΕΤΑΩ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΕΝΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ. ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: LOCOZED ΕΛΚΕ ΑΠΘ / ΕΜΘΠΜ Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 29.000,00 €
10 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΟ-ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΖΝΧ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ Δήμος Ήλιδος 581.878,92 €
Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
1 Δήμος Αμοργού ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΑΠ  172.681,47 €
2 Δήμος Αποκορώνου ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΔΔ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΜΕΝΩΝ, Δ.Ε. ΑΡΕΝΩΝ 225.413,68 €
3 Δήμος Ασπροπύργου ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 43.285,18 €
4 Δήμος Θεσσαλονίκης ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 171.325,00 €
5 Δήμος Κηφισιάς ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΒΑΡΕΙΕΣ ΚΑΙ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ  171.591,80 €
6 Δήμος Κισσάμου ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Ν.ΧΑΝΙΩΝ 10.000,00 €
7 Δήμος Μαλεβιζίου ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΑΛΕΠΑ ΚΕΦΑΛΛΟΓΙΑΝΝΗ Π.Ε. 28  234.076,79 €

 

Εγκεκριμένα Έργα στο ΧΠ

 

Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2012» έχει ως σκοπό τη χρηματοδότηση έργων και δράσεων προστασίας και αναβάθμισης των δασών και δασικών εκτάσεων καθώς και βελτίωσης της οικολογικής και κοινωνικής τους αξίας, που στοχεύουν στην ανάπτυξη και αειφορική διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων.

 

Το πρόγραμμα εξειδικεύεται σε άξονες, μέτρα και δράσεις σύμφωνα με τον πίνακα:

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΤΡΟ 1:

 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΤΡΟ 2:

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΛΑΘΡΟΥΛΟΤΟΜΙΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΜΕΤΡΟ 1

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΩΝ

ΔΡΑΣΗ 1:

«Ειδικό Πρόγραμμα Πρόληψης και αποκατάστασης των καμένων εκτάσεων στις περιοχές Λευκίμη-Κοίλα και Δρυμoύ της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου».

ΔΡΑΣΗ 2:

Ειδικό Πρόγραμμα Πρόληψης και αποκατάστασης των καμένων εκτάσεων στις περιοχές Μαλεσιάδας και Στάνου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας».

ΔΡΑΣΗ 3:

Αντιδιαβρωτική και Αντιπλημμυρική προστασία λεκανών απορροής δασών και δασικών εκτάσεων .

ΜΕΤΡΟ 2:

ΚΑΛΛΙΈΡΓΕΙΑ ΔΑΣΙΚΏΝ ΦΥΤΩΡΊΩΝ – ΣΠΟΡΟΣΥΛΛΟΓΉ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ

ΜΕΤΡΟ 1:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΗΡΑΜΑΤΟΠΟΝΙΑΣ

ΜΕΤΡΟ 2:

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ

 

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 10.000.000 ευρώ και η διάρκειά του είναι έως τη λήξη του 2012.

 

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι η Γενική Δ/νση Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Φυσ. Περ/ντος της Ειδικής Γραμματείας Δασών, οι Δασικές υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και τα Περιφερειακά Ταμεία των Περιφερειών της χώρας.

 

Η ένταξη έργων, εργασιών και δραστηριοτήτων κατά άξονα, μέτρο και δράση του προγράμματος και η έγκριση της χρηματοδότησής τους γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου ύστερα από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος της Ειδικής Γραμματείας Δασών.

 

ΥΑ 522 2012 - ΔΑΣΗ