2η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Σχεδίων Δράσης για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ) και την Κυκλική Οικονομία (ΣΔΚΟ) με επέκταση δικαιούχων- άνοιγμα πλατφόρμας για 4 νέους δικαιούχους για ΣΔΑΕΚ-ΣΔΚΟ από 16/10

Επιπλέον άνοιγμα  της πλατφόρμας για: • Τον Δήμο Βελβεντού, Π.Ε. Κοζάνης, • Τον Δήμο Βοΐου, Π.Ε. Κοζάνης, • Τον Δήμο Σερβίων, Π.Ε. Κοζάνης, και • Τον Δήμο Πρεσπών, Π.Ε. Φλώρινας. ΣΔΑΕΚ Πρόσκληση Φόρμα Υποβολή πρότασης ΣΔΑΕΚ Κατευθύνσεις ΣΔΑΕΚ Οδηγός υλοποίησης έργων πρόσκλησης ΣΔΑΕΚ ΣΔΚΟ Πρόσκληση Φόρμα Υποβολή πρότασης ΣΔΚΟ Κατευθύνσεις ΣΔΚΟ Οδηγός υλοποίησης έργων πρόσκλησης […]